• Pris: kr 275
  • Antall sider: 227
  • ISBN:9788244620437
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2010

Noen barn har en uhensiktsmessig atferd som utfordrer eller uroer de voksne, og som ikke er hensiktsmessig for dem selv. Uhensiktsmessig atferd kan hemme læring, hindre positiv samhandling med andre og gi en opplevelse av ikke å høre til. Derfor trenger barna konkret tilrettelegging, hjelp og omtanke for at de skal kunne ha det optimalt i barnehagen. 

Ordinær pris 380

Bestill