• Pris: kr 288
  • Antall sider: 140
  • ISBN:9788244623926
  • Utgave: 2
  • Utgitt: 2020

En tilvenningsperiode handler om at barnet gradvis skal bli kjent med barnehagen sammen med sine foreldre, og starte prosessen med å få en trygg tilknytning til nye voksne og barn. Derfor er det viktig at familiene møter et kompetent personale som har en god tilvenningsplan.

Gjennom mange praksiseksempler og konkrete forslag til løsninger tar forfatteren opp flere  forhold knyttet til denne viktige perioden i barnehageåret. Hun tar for seg hvilke roller de voksne i barnehagen har i denne fasen. Viktigheten av et godt samarbeid med foreldrene går som en rød tråd gjennom boken. 

Ordninær pris 398

Bestill