• Pris: kr 284
  • Antall sider: 202
  • ISBN:9788244624015
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2020

Noen av kjerneelementene i arbeidet med å skape psykisk helsefremmende miljøer rundt barn, ligger i relasjonene. Valgene vi gjør på vegne av barn, vil påvirke barnet både her og nå, og på senere tidspunkt. Mennesker er komplekse og lever sine liv ulikt, men vi kan samles om hva som kan være til barnets beste. 

Gjennom flere forfatterstemmer, både fra praksis- og utdanningsfeltet, åpner de ulike kapitlene opp for hvordan vi kan forstå mer av hverandres perspektiver og samarbeide til barnets beste. 

Ordinær pris 389

Bestill