• Pris: kr 240
  • Antall sider: 116
  • ISBN:9788244622882
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2016

Boken løfter frem barnehageansattes ansvar for og muligheter til å bidra til en trygg barndom og viser hvordan det relasjonelle motet hos barnehageansatte kan vokse frem som en konsekvens av bevissthet om god pedagogisk praksis og et reflektert menneskesyn. Menneskeverdrefleksjon er en gjennomgående grunntone i boken. 

Ordinær pris 338

Bestill