• Pris: kr 149
  • Antall sider: 96
  • ISBN:978-82-446-2424-4
  • Utgitt: 2022

Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2022 til 30.4.2024. I dette opptrykket er dessuten følgende dokumenter tatt inn:

  • Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2022 mellom KS og henholdsvis LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne.
  • B-rundskriv nr. 4-2022 Hovedtariffoppgjøret 2022 – iverksetting av kommentarer

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.

Mva. kommer i tillegg

Bestill