• Pris: kr 239
  • Antall sider: 55
  • ISBN:97882-446-2426-8
  • Utgave: 12
  • Utgitt: 2022

I dette heftet gjennomgås de sentrale lov- og avtalebestemmelsene om konflikter i arbeidslivet, og det gis praktiske råd om hvordan kommuner, fylkeskommuner og bedrifter skal forholde seg før, under og etter arbeidskonflikter i KS-området.

Denne utgaven er oppdatert med presiseringer i avtaleverk og tidligere problemstillinger, og inneholder også flere eksempler.

Dette heftet inneholder først og fremst problemstillinger knyttet opp mot lokale forhold, men KS' rolle i en arbeidskonflikt er også kommentert.

Heftet er et praktisk oppslagsverk for både politisk og administrativ ledelse, og for andre som arbeider med arbeidsgiverspørsmål. 

 

Bestill Bla i boka