• Pris: kr 1595
  • Antall sider: 568
  • ISBN:9788244623834
  • Utgave: 7
  • Utgitt: 2019

Kommuneloven etablerer kommuner og fylkeskommuner som selvstendige offentlige forvaltningsorganer med forankring i lokaldemokratiet, og fastsetter de rettslige rammene for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Her finner vi bestemmelser om

  • kommunalt selvstyre og prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til kommunene
  • folkevalgte organer og forholdet til administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner
  • kommunedirektørens og ordførerens myndighet og oppgaver
  • egenkontroll i kommuner og fylkeskommuner
  • statlig kontroll og tilsyn med kommuner og fylkeskommuner
  • grunnleggende regler for økonomiforvaltningen

Hele boka kan leses digitalt i KF Kommunal forvaltning. Ønsker du informasjon om hvordan du kan få tilgang til KF Kommunal forvaltning, kan du lese mer her.

 

 

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.