• Pris: kr 1549
  • Antall sider: 610
  • ISBN:9788244623834
  • Utgave: 6
  • Utgitt: 2019

Kommuneloven etablerer kommuner og fylkeskommuner som selvstendige offentlige forvaltningsorganer med forankring i lokaldemokratiet, og fastsetter de rettslige rammene for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Her finner vi bestemmelser om

  • kommunalt selvstyre og prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til kommunene
  • folkevalgte organer og forholdet til administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner
  • kommunedirektørens og ordførerens myndighet og oppgaver
  • egenkontroll i kommuner og fylkeskommuner
  • statlig kontroll og tilsyn med kommuner og fylkeskommuner
  • grunnleggende regler for økonomiforvaltningen

 

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.