• Pris: kr 398
  • Antall sider: 232
  • ISBN:9788244621243
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2013

Kommunenes ansvar og plikter etter den nye helse- og omsorgstjensteloven fra 2012 er et vitkig tema. Boken tar for seg pasienters og brukeres rett til helse- og omsorgstjenester, og den beskriver saksbehandlingsreglene i særlover og forvaltningsloven. Til slutt gir boken eksempler på hvordan kommunene kan dra nytte av sentrale statlige aktører i kvalitetsarbeidet. Det gjelder Fylkesmannen som tilsyns- og klageinstans, helse- og brukerombudene og Sivilombudsmannen.Forfatter Lasse Skaug er cand.jur. med spesialfag i helse- og sosialrett. Han har arbeidet med trygderett og helse- og sosialrett, blant annet i trygdeetaten og hos helse- og sosialombudet. Videre har han arbeidet i bydelene Grefsen-Kjelsås og Stovner. Han har tidligere skrevet bøkene Jus i eldreomsorgen - Saksbehandling av omsorgssaker og Jus og psykiatri i forvaltningen. 

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.