• Pris: kr 159
  • Antall sider: 60
  • ISBN:9788244624510
  • Utgitt: 2024

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2025. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed de lokal parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet. 

I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2024 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet beskriver nærmere sentrale tema i Hovedavtalen hvor partene har en omforent forståelse.

Mva. kommer i tillegg.

Kvantumsrabatt: Kr. 139 pr. stk. ved kjøp av 5 eksemplarer eller flere. 

Bestill