• Pris: kr 629
 • Antall sider: 472
 • ISBN:9788244623490
 • Utgave: 3
 • Utgitt: 2021

I et arbeidsforhold kan det oppstå situasjoner hvor endring, omstilling eller nedbemanning blir aktuelt. Å kunne møte disse utfordringene på en korrekt måte og finne gode arbeidsgiverpolitiske løsninger er viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Sentrale temaer i boken er:

 • Prøvetidsregler
 • Adgang til midlertidig ansettelse
 • Bruk av advarsel
 • Oppsigelse, suspensjon og avskjed
 • Syke arbeidstakere - tilrettelegging og oppsigelsesvern
 • Varslingsreglene
 • Omorganisering og nedbemanning
 • Fortrinnsrett
 • Virksomhetsoverdragelse

Temaene vinkles mot aktuelle problemstillinger i kommunesektoren, og det vises til sentrale domsavgjørelser på området. Det er også utarbeidet maler og skjemaer til hjelp i saksbehandlingen. Boka kan brukes som et oppslagsverk og er et godt hjelpemiddel for personalmedarbeidere, ledere og andre med interesse for arbeidsrett. Forfatterne er advokater i KS som organiserer kommuner og fylkeskommuner.

Bestill Bla i boka