• Pris: kr 398
  • Antall sider: 186
  • ISBN:9788244621649
  • Utgave: 3
  • Utgitt: 2013

I denne utgaven av boken finnes et nytt kapittel der forfatterne ser på hvor langt en har lykkes i å realisere den helhetlige rehabiliteringspolitikken som Stortinget har vedtatt, og hva som har vært de største utfordringene så langt. Denne boken handler om den menneskelige og mellommenneskelige rehabiliteringsprosessen som mange med en funksjonsnedsettelse gjennomgår for å kunne delta i samfunnet på egne premisser. Boken tar utgangspunkt i definisjonen av habilitering og rehabilitering som er nedfelt i Rehabiliteringsforskriften, og utdyper og diskuterer elementene i denne.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.