• Pris: kr 595
  • Antall sider: 504
  • ISBN:9788244613118
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2009

I denne utgaven er det i større grad enn tidligere lagt vekt på fysisk aktivitet og oppfølging av skolefravær, fordi disse områdene peker seg ut som spesielt viktige for samarbeid mellom skolen og helsetjenesten. 

Andre temaer som tas opp er sammensatte problemer, psykisk helse, mestring og livskvalitet, egenomsorg, elever med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. En viktig del av boken er juridiske emner som ansvarsfordeling, taushetsplikt og informasjonsbehandling.

Dette er en praktisk håndbok der kapitlene kan leses enkeltvis etter behov.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.