• Pris: kr 429
  • Antall sider: 212
  • ISBN:9788244623797
  • Utgave: 3
  • Utgitt: 2020

Hverdagen er full av vanskelige valg, og vi velger hele tiden. Oftest velger vi helt selvfølgelig og uten kvaler. Noen valg er vi fornøyde med også i ettertid, mens andre ganger ville vi kanskje valgt annerledes dersom vi hadde fått anledning til å tenke oss om.
Etisk refleksjon handler nettopp om dette: å gi seg tid til å tenke gjennom vanskelige valgsituasjoner for å komme fram til et bevisst og begrunnet valg av handling.
Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatterne hvordan etisk kompetanse kan utvikles hos enkeltmedarbeidere, ledere og som følge av dette, i organisasjonen som helhet.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.