• Pris: kr 490
  • Antall sider: 272
  • ISBN:9788244623636
  • Utgave: 4
  • Utgitt: 2019

Denne boken handler om å forebygge ulykkelige barne- og ungdomsliv samt neste generasjons omsorgssvikt og psykiske lidelser. Boken baserer seg på en helhetlig tilnærming hvor tilknytningsteori og -forskning står sentralt. Den knytter sammen teori og praksis, formidler kunnskap og beskriver relasjonsforankrede differensierte måter å forebygge på. Forfatteren dokumenterer at det finnes atskillig kunnskap om forebygging og behandling enn det som anvendes i praksis.

Barn som ikke får hjelp til å bearbeide sine smertefulle opplevelser, vil kunne komme til å videreføre holdninger og ubearbeidede problemer til sine egne barn.

Boken henvender seg til alle faggrupper som møter foreldre og barn tidlig i barnas liv, og som ønsker å bidra til tidlig innsats og forebygging av vanskelige foreldre-barn-forhold, omsorgssvikt og psykiske lidelser.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.