• Pris: kr 398
  • Antall sider: 140
  • ISBN:9788244623926
  • Utgave: 2
  • Utgitt: 2020

En tilvenningsperiode handler om at barnet gradvis skal bli kjent med barnehagen sammen med sine foreldre, og starte prosessen med å få en trygg tilknytning til nye voksne og barn. Derfor er det viktig at familiene møter et kompetent personale som har en god tilvenningsplan.

Gjennom et tilgjengelig språk, mange praksiseksempler og konkrete forslag til løsninger tar forfatter Kathrine Mathilde Fagereng opp mange forhold knyttet til denne viktige perioden i barnehageåret. Hun tar for seg hvilke roller de voksne i barnehagen har i denne fasen, og ser særlig på primærkontaktens rolle. Stikkord for arbeidet er tilvenning, tilknytning, tilhørighet og trygghet for alle barnehagestartere og deres familier. Viktigheten av et godt samarbeid med foreldrene går som en rød tråd gjennom boken.

Målgruppen for boken er ansatte i barnehagen og barnehagelærerstudenter. Foreldre til barn som skal starte i barnehagen, kan også ha utbytte av å lese boken.

Forfatter Kathrine Mathilde Fagereng er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk og pedagogisk leder i Slagen barnehage i Tønsberg. Kjartan Belseth, høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold, bidrar med et kapittel om mangfoldsperspektiver på tilvenning.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.