• Pris: kr 369
  • Antall sider: 224
  • ISBN:9788244621809
  • Utgave: 2
  • Utgitt: 2013

Boken er skrevet for både voksne og barn. Del I beskriver generelle trekk ved følelser og barnets følelsesmessige utvikling. I del II blir spesielle følelser omtalt mer inngående. Hvert kapittel starter med en tekst som henvender seg direkte til barnet. Her blir ulike følelser beskrevet i rim og regler, dikt og sanger. Boken henvender seg til personalet i skole og barnehage og alle utdanninger som har barnepsykologi på læreplanen. Også foreldre og andre som ønsker kunnskap om barns følelsesliv og psykososiale utvikling, vil ha nytte av boken.

Bestill boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.