• Pris: kr 415
  • Antall sider: 252
  • ISBN:9788244624312
  • Utgave: 2
  • Utgitt: 2022

Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.

Bestill Bla i boka