• Pris: kr 389
  • Antall sider: 202
  • ISBN:9788244624015
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2020

Noen av kjerneelementene i arbeidet med å skape psykisk helsefremmende
miljøer rundt barn, ligger i relasjonene. Valgene vi gjør på vegne av barn, vil påvirke barnet både her og nå, og på senere tidspunkt. Mennesker er komplekse og lever sine liv ulikt. Det vil aldri være mulig å sette to streker under et menneskes måte å leve livet sitt på, men vi kan samles om hva som kan være til barnets beste.

Dette er en praksisnær bok med tekster fra barnehagehverdagen. Gjennom flere forfatterstemmer, både fra praksis- og utdanningsfeltet, åpner de ulike kapitlene opp for hvordan vi kan forstå mer av hverandres perspektiver og samarbeide til barnets beste.

Boken er skrevet til ansatte, men den kan også leses av foreldre som har barn i barnehagen.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.