• Pris: kr 398
  • Antall sider: 206
  • ISBN:9788244611169
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2008

I bokas første del settes begrepet læring inn i et helhetsperspektiv og det gis forslag til hvordan barnehagene kan imøtekomme kravene fra rammeplanen uten å miste av syne "hensynet til barnets beste". I bokas andre del fokuseres det på kravene som rammeplanen stiller til de voksne. Gjennom hele boka blir det teoretiske stoffet belyst med eksempler og praksisfortellinger.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.