• Pris: kr 408
  • Antall sider: 80
  • ISBN:9788244621557
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2014

Dialogspillet er en gruppeveiledningsmetode som favner alle, uansett kunnskapsgrunnlag, og metoden er systematisk og strukturert i formen. Den kan brukes avdelingsvis og i større grupper som for eksempel på personalmøter eller ledermøter.

Boka gir konkrete råd til deg som skal være veileder, og den er forankret i føringer som er gitt i barnehagesektoren gjennom barnehageloven med rammeplan, stortingsmeldinger og kompetansestrategi for perioden 2014-2020.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.