• Pris: kr 359
  • Antall sider: 156
  • ISBN:9788244621854
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2015

Danning er et kjernebegrep i norsk barnehagepedagogikk. Men hva er egentlig danning, og hvorfor er det så viktig? Er det ikke viktigere å gi barna en god oppdragelse? Hvordan kan omsorg, lek og læring fremme barns danningsprosesser?

Boken gir et teoretisk fundament for å forstå danningsbegrepet i en barnehagekontekst, og hvorfor danning er viktig for opprettholdelsen av et demokratisk samfunn. Samtidig er den helt konkret og praktisk: Den viser hvordan danning henger sammen med alt det vi gjør med barna i barnehagen. Og ikke minst, boken synliggjør hvordan danning og barns medvirkning er knyttet sammen og legger et nødvendig grunnlag for ansvarlighet og deltagelse.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.