• Pris: kr 389
  • Antall sider: 214
  • ISBN:9788244622769
  • Utgave: 2
  • Utgitt: 2015

I Terje Melaas' bok blir du kjent med et språk for lek som vil gjøre det lettere for deg og din personalgruppe å dra i samme retning. Forfatter understreker hvordan arbeid med vennskap, demokrati og læring er en del av det å skape gode, inkluderende miljøer for lek. Blikk for lek i barnehagen handler om hvordan voksne i barnehagen på ulike måter kan støtte, verne og videreutvikle lek. Forskning og teori om lek kobles med barnehagehverdagen, og praktiske eksempler og ulike verktøy viser hvordan personalet kan arbeide med barns lekeprosesser.Denne boken henvender seg til alle som jobber i barnehagen og til studenter i barnehagelærerutdanningen og andre pedagogiske utdanninger. 

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.