• Pris: kr 385
  • Antall sider: 137
  • ISBN:9788244621588
  • Utgave: 3
  • Utgitt: 2014

Boka bygger på historiene til mennesker som har opplevd alvorlige psykiske lidelser. Boka tar for seg den sentrale rollen den enkelte selv har hatt i sin bedringsprosess. Historiene viser at det er mange måter å hjelpe på og at det finnes mange former for hjelp. Denne tredje utgaven baserer på nyere forskning om recoveryorienterte tjenester og prinsipper og strategier for en slik tjensteutvikling. Boka er revidert i henhold til helse- og sosialpolitiske endringer, og den har nye og oppdaterte teorireferanser og begrepsapparat.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.