• Pris: kr 149
  • Antall sider: 70
  • ISBN:9788244624336
  • Utgitt: 2022

Denne avtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen del A § 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne avtalen.

Særavtalen gjøres gjeldende fra 1.1.2022 til 31.12.2023

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.

Bestill