• Pris: kr 269
  • Antall sider: 255
  • ISBN:9788244623315
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2016

Boka inneheld tekstar som dekkjer måla i læreplanen. Forfattarane er lærarar, lektorar og andre fagpersonar frå ulike fagmiljø. Dei fleste fagartiklane er gjennomarbeidde, oppdaterte bidrag frå NDLA, som er sette inn i overordna kapittel. Nettsidene til NDLA kan dermed gjerne brukast som digital ressurs for tilleggsstoff, fordjuping og oppgåver.


PROLOG - Samfunnsfag:

  • forenklar arbeidet for læraren
  • gir læraren større fridom og styrkjer det faglege initiativet
  • er ein antologi som gir et variert utval av fagstoff
  • inneheld skreddarsydd stoff som er retta inn mot førebuing til eksamen
  • inneheld tidlegare eksamensoppgåver og døme på vurderingskriterium
  • gir høve til fordjuping innanfor kvart enkelt tema
Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.