• Pris: kr 1450
  • Antall sider: 148
  • ISBN:9788244622493
  • Utgave: 6
  • Utgitt: 2015

Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NOARK – Standard for elektronisk arkiv. Føremålet med bruk av arkivnøklar i elektroniske arkiv er mellom anna å

  • sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman
  • gi ein ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet
  • sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker
  • vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk, osb.

I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert.

Mva. kommer i tillegg ved kjøp.

Bestill

Ønsker du å tegne abonnement på K-kodene kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50