• Pris: kr 149
  • Antall sider: 60
  • ISBN:9788244624220
  • Utgitt: 2022

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2023. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokae partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed de lokale parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet.
I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2022 tatt inn bak i avtalen hvor partene har omforent forståelse.

Mva. kommer i tillegg.

 

Bestill