• Pris: kr 310
  • Antall sider: 113
  • ISBN:9788244621366
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2013

I grunnskolen stiller kompetansemålene i læreplanen konkrete krav til elevenes ferdigheter i lesing av fagtekster, kompetanse til å vurdere innhold i ulike tekster og evne til kritisk lesing. Allerede fra tidlig barnetrinn stilles det i økende grad krav til elevenes ferdigheter og det økes med stigende klassetrinn. Denne boken er ment som et hjelpemiddel i den ordinære opplæringen. Boken gir lærerteamet konkrete eksempler på hvordan det kan samarbeides om å lære elevene å lese fagtekster.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.