• Pris: kr 598
 • Antall sider: 412
 • ISBN:9788244620628
 • Utgave: 2
 • Utgitt: 2012

Denne boken presenterer lov- og avtaleverk som gjelder ved endring og opphør av arbeidsforhold, herunder hvilke prosedyrer og saksbehandlingsregler som skal følges. Sentrale temaer som behandles er: 

 • Prøvetidsregler
 • Adgangen til midlertidig tilsetting
 • Oppsigelse, suspensjon og avskjed
 • Syke arbeidstakere - tilrettelegging og oppsigelsesvern
 • Arbeidstakeres vern mot gjengjeldelse ved varsling
 • Omorganisering og nedbemanning
 • Fortrinnsrett
 • Virksomhetsoverdragelse

Temaene vinkles mot aktuelle problemstillinger i kommunesektoren, og det vises til sentrale domsavgjørelser på området.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.