• Pris: kr 389
  • Antall sider: 175
  • ISBN:9788244620642
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2015

Hele familien påvirkes når den ene eller begge foreldrene har rusmiddelproblemer. Barn fra slike familier er ekstra sårbare. Forskning viser at de i større grad enn andre er utsatt for å få forstyrrelser i tilknytningsmønsteret og for å utvikle traumereaksjoner, noe som gjør at de står i fare for å utvikle problemer som atferdsvansker, kognitive vansker og psykiske problemer. For å unngå dette må barna få hjelp til en følelsesmessig bearbeiding av de tanker og opplevelser de har om rusmiddelproblemene og hvordan de påvirker familien. Denne boken viser hvordan.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.