• Pris: kr 310
  • Antall sider: 128
  • ISBN:9788244620123
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2009

Mange ønsker seg en jobb og har mye å bidra med, samtidig som arbeidslivet stadig fremstår som lukket for dem som har en slik diagnose. Forfatteren presenterer eksempler for tilnærminger og virkemidler innen arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer, og drøfter spørsmålet om deres virkning i lys av sentrale perspektiver og forskning. Boka er basert på en gjennomgang av nyere skandinavisk faglitteratur og erfaringsbasert kunnskap fra utvalgte og til dels nyskapende satsinger og prosjekter. Boken er aktuell for alle innen psykisk helsevesen, politikere, ansatte i velferdsapparatet og offentlig forvaltning, samt pasienter og pårørende.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.