Møt Runar Ludvigsen, HR-konsulent i Osterøy kommune.

KF leverer mange produkter og verktøy som øker kvaliteten i kommunal- og fylkeskommunale tjenester.

Fremst i rekken står kvalitet- og internkontrollsystemet KF Kvalitetsstyring, som er en helhetlig løsning for internkontroll. Løsningen er skybasert, og gir kommunene verktøyene som trengs for å øke kvaliteten og kontrollen på rutiner og prosedyrer.

Løsningen samler kommunens prosedyrer og rutiner på ett sted slik at ansatte raskt finner fram til riktig og gjeldende versjon.

 

Vi har snakket med Runar Ludvigsen, HR konsulent i Osterøy kommune om samarbeidet med KF og om hvordan det er å jobbe med løsningen.

Hvordan synes du samarbeidet med KF fungerer, Runar? 

Jeg synes at vi har et godt samarbeid. Det er god dialog fra begge parter og vi får ting gjort. Jeg synes det har vært fint at man har kunnet ha god kommunikasjon både via epost og telefon, og at man i tillegg har fått til å møtes når det har vært ønskelig eller nødvendig. KF har da vært veldig behjelpelig med å ta den lange turen over fjellet for å møte oss her ute på Osterøy.

Det har vært veldig ryddig og fint å ha en person hos KF å forholde seg til hele tiden. Da blir man litt kjent og begge parter vet hvor man var og har litt historikk. Jeg vet ikke om denne løsningen med en kontaktperson er vanlig, men vi er i hvert fall veldig fornøyd med det!

Noen ganger står man fast og trenger litt hjelp, hva synes du om supporten KF gir i slike tilfeller?

Når vi har ønsket å gjøre endringer og når ting i programmene ikke helt har fungert slik vi har ønsket har jeg opplevd god støtte fra KF. Man får som regel raske tilbakemeldinger og gode svar. Jeg opplever også at kunnskapen til vår kontaktperson, og evt. andre vi får hjelp fra, er veldig god og at de vet hva de driver med. Det er en trygghet.

Hvordan opplever du stabiliteten på systemet?

Det er som regel alltid noe nedetid pga. oppdateringer og diverse greier med de fleste programmer eller systemer. Men jeg har ikke i min tid i Osterøy kommune, i hvert fall så vidt jeg husker, opplevd at KF sine systemer har vært nede. Så her må jeg si at vi er veldig fornøyde med stabiliteten.

Vil du anbefale KF Kvalitetsstyring til andre kommuner og andre som jobber med HR?

Det kan jeg absolutt gjøre. KF sine løsninger og systemer fungerer stabilt, er til å stole på og man får god hjelp når man trenger det.

Vi takker Runar for praten og ønsker han og kommunen alt godt i den viktige jobben de gjør for sine innbyggere.

Ønsker du mer informasjon om KF Kvalitetsstyring?

Ta kontakt