Velkommen til kurs i KF Personal og webinar om Delegeringsreglement

KF forenkler offentlige tjenester med produkter som bidrar til mer sømløs kommunikasjon, både internt i kommunen og i dialogen med innbyggerne.

I år skal alle kommuner og fylkeskommuner vedta sitt delegeringsreglement. Vår løsning KF Delegeringsreglement forenkler denne prosessen og sikrer at kommunen har et delegeringsreglement helt i tråd med lovverket. 150 lover og over 1000 paragrafer styrer kommunens daglige virksomhet og KF Delegeringsreglement inneholder alle lovparagrafer som gir kommunen myndighet eller plikter. En slik oversikt finnes ingen andre steder.

Når en kommune legger inn sin organisasjon i løsningen, delegeres myndighet ved at lovparagrafer plasseres hos de forskjellige lederne og virksomhetene. Alt samles i ett dokument som kan vedtas av kommunestyret. Organisasjonen kan endres uten å miste plassert myndighet.

Er dette interessant kan du melde deg på vårt webinar om KF Delegeringsreglement 30.01.20 kl 8.30 – 09.45.

Påmelding med navn og e-postadresse sendes kathrine.jorgenvag@kf.no

Lenke til webinaret sender vi to dager før møtet.

Kurs i KF Personal

Vi minner også om oppfriskningskurs i bruk av KF Personal på Thon Hotel Oslo Airport 28. januar 2020 kl. 16.00-17.00.

Kurset arrangeres like i etterkant av KS’ sentrale avtalekurs, dag 1.

Kommunenes Personalhåndbok er en viktig støtte i personal- og arbeidsgiverspørsmål for ledere og ansatte i kommunen og fylkeskommunen. Oppdatert Kommunenes Personalhåndbok (KS), med helt ny veiledning om pensjon og personvern finner du i KF Personal i KF Infoserie.

På kurset vil vi i KF vise deg tips og triks slik at du enkelt kan finne frem til avtaler, veiledninger og andre nyttige funksjoner. Kurset er kostnadsfritt og passer godt for alle som vil lære mer om verktøyet.

Send e-post med navn og kommune/fylkeskommune til sandra.bruce@kf.no om du eller flere vil delta!

Velkommen!