Statsråd Nikolai Astrup kom direkte fra Kongens bord til oss i KF.

Astrup har vært Digitaliseringsminister i nesten et år, og har allerede rukket å sette sitt preg på dette viktige arbeidet som Norge står ovenfor; forenkling og effektivisering av offentlig sektor.

Fredag 1. november tok Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, seg tid til å komme på besøk til oss i KF.

Thor Jørgen Kristiansen, adm dir i KF og Per Olav Nyborg, Utviklingssjef, Stig Nilsen, Markedssjef og Frederikke Stensrød, Kommunikasjonsansvarlig, tok han godt imot og fortalte om arbeidet til KF og KFs rolle i digitalisering av norske kommuner.

Mange problemstillinger og utfordringer ble diskutert og Astrup viste stor interesse i spørsmålene om hvordan man kan stimulere til innovasjon og etablering av nye løsninger i markedet. Ikke minst var han interessert i hvordan det offentlige kan bidra.

Andre innspill fra KF var at dagens modell stimulerer til etablerte aktører og store konsulentmiljøer. Mange startups ønsker seg inn på markedet, men har ikke ressursene til å nå frem.

Alle trender tilsier at govtech kommer til å ta av de neste årene, derfor er det viktig å legge rammevilkårene til rette for innovasjon med åpne basisdata, som gjør prosessene datadrevet, felles datakataloger og api`er.

Spørsmålet vi stilte til slutt var hvordan få flere til å forplikte seg til digitaliseringsprosessen?

Digitaliseringen kommer ofte oppe på andre oppgaver som skal løses, det er derfor viktig at man ser hvilke muligheter digitaliseringen gir, slik at arbeidshverdagen blir enklere.