Ønsker du en presentasjon av KF Delegeringsreglement?

KF Delegeringsreglement er en digital løsning til arbeidet med å delegere myndighet. Det gir deg oversikt over myndighet og plikter – tilpasset din organisasjon.

Delegeringsreglementet i kommunen må vedtas innen dette året er gått. 

Løsningen gir dere full oversikt og kontroll over alle paragrafer i lovverket som har delegeringsadgang og forbud, samt et oversiktlig, strukturert og alltid oppdatert delegeringsreglement.

Ønsker din kommunene å digitalisere delegeringsreglementet? 

Kontakt oss gjerne for å avtale en presentasjon for ledergruppen eller andre relevante tilsatte.

Ønsker dere et uforpliktende pristilbud og presentasjon via Skype eller Teams, så ta kontakt med Kathrine Jørgenvåg på: 

Kathrine.jorgenvag@kf.no eller telefon 24 13 28 47 / 906 54 870.

For en uforpliktende presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson