Nyvalg krever nytt delegeringsreglement

Kommunens og fylkeskommunens delegeringsreglement er et viktig styringsverktøy. Delegeringsreglementet viser hvem som har fått myndighet til å ta beslutninger. KFs digitale løsning lar deg delegere myndighet ved å plassere lovparagrafer direkte til den som skal har fått delegert myndighet.

Hva er et delegeringsreglement?

Kommune – og fylkestingsvalget er nylig gjennomført. De politiske partiene har forhandlet om posisjoner, og nye kommunestyrer og fylkesting er i ferd med å konstituere seg.

Alle beslutningslinjer for kommunale vedtak, og alle oppgaver som kommunen utfører, skal føres og vedlikeholdes i et eget delegeringsreglement. Dette reglementet skal til enhver tid vise hvem som har fått delegert myndighet til å fatte vedtak i kommunen. Kommunestyret er pliktig til å vedta et delegeringsreglement innen 31.12.20. Plikten pålegger kommunestyret å vurdere hvilke saker de skal behandle selv og hva som kan overlates til administrasjonen.

I mange kommuner er delegeringsreglementet lite tilgjengelig, eller ikke oppdatert. Det har gjort det vanskelig for allmenheten, media og andre parter i saken, internt og eksternt, å følge med på hvor i kommunen beslutningsmyndigheten ligger. Et delegeringsreglement som er lett tilgjengelig og som viser fordeling av myndighet kan bidra til å hindre konflikter og sikre at det ikke blir tatt beslutninger uten at korrekt fullmakt er gitt.

For å bidra til å forenkle jobben med å delegere myndighet har KF utviklet en
digital løsning - KF Delegeringsreglement.

Løsningen leveres med alle lovparagrafer som omhandler kommune - og fylkeskommunens myndighet og oppgaver, som kommunestyret kan delegere. Oversikten inneholder 150 lover og over 1000 paragrafer. KF Delegeringsreglement samler alle disse i et regelverk, på en måte som ikke er tilgjengelig andre steder. Dette regelverket styrer kommunens daglige virksomhet og lovparagrafene holdes kontinuerlig oppdatert av KF.

Ønsker du mer informasjon om KF Delegeringsreglement, så ta gjerne kontakt. 

Ønsker du mer informasjon om KF Delegeringsreglement?

Har du spørsmål om produkt, prising, demo eller andre henvendelser?

Ta kontakt