Nordreisa kommune, først ut i Norge

Under årets KPT2019 lanserte Nordreisa kommune, KF og Digital Medarbeider, som først ut i Norge, forhåndsutfylte skjema innen barnehageopptak.

Hvilke gevinster har dere i Nordreisa fått av gjøre dette?

"For oss handler det om både kunne redusere kostnader og tilby enklere innbyggertjenester. Innbyggerne våre er digitale, og vi må møte dem der de er – i digitale kanaler, med tjenester som er like enkle å bruke som de andre appene. Vi sparer administrativ arbeidstid, men det nye opptaket gir oss likevel mulighet til å bruke skjønn når det er nødvendig.

Dette gir oss også en god oversikt og muligheten for å planlegge barnehageplasser bedre i fremtiden." Sier Ellinor Evensen under lanseringen på KPT2019

Nordreisa har totalpakken på skjema fra KF og KF har deltatt kostnadsfritt i prosjektet og hjulpet til med å tilpasse skjemaer som passer med den nye innbyggertjenester.

KF leverer over 220 standard skjema i dag, og har over 1500 tilpassede skjema.

Ønsker dere å vite mer om våre skjemaløsninger?

Ta kontakt