Nordland fylkeskommune har lansert sin HR-Chatbot!

KF gratulerer så mye!

Etter måneder med utvikling, læring, prøving og feiling ble løsningen sluppet på lufta 1. november.

HR-Chatbot svarer på spørsmål om regelverk, rutiner og systemer. Løsningen gir ledere og ansatte rask tilgang til enkle svar på spørsmålene hele døgnet. På denne måten får virksomheten frigitt tid til utvikling og prosesser til beste for de ansatte.  

Trude Fjærli Giskås Ass. HR-sjef og hennes team har vært pådrivere i fylkeskommunens arbeid i skjæringspunktet mellom menneske og teknologi.

Som Trude selv sier:
«Dette er ikke plug and play. Sjelden eller aldri kan en benytte seg av ny teknologi om ikke vi mennesker er villig til å endre tankesett. Jeg er derfor så kry av alle de fine og dyktige kollegaene mine som hiver seg med for læring, utvikling og endring. Stor salutt til alle bidragsytere!»

KF samarbeider med Kindly om selve plattformen. Deres ekspertise innen språkteknologi sammen med KFs omfattende kompetanse innen kommunalt lov- og regelverk utgjør dette en helt unik løsning som gir økt tilgjengelighet og store innsparinger for kommuner. Løsningen kan godt kobles opp mot lokal personalhåndbok og HMS-håndbok.

Igjen gratulerer vi Nordland fylkeskommune. Ta gjerne kontakt om dere ønsker å vite mer om HR-Chatbot for kommuner og fylkeskommuner.

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål om produkt, prising, demo eller andre henvendelser?

Til kontaktsiden