Møt Lise Gry Størholdt

"Det er svært tilfredsstillende å jobbe med faglitteratur som bidrar til kompetanseheving for ansatte i kommunene."

Hvor lenge har du jobbet i KF og hva gjør du?

Jeg har jobbet 20 år i KF. Før jeg begynte i KF jobbet jeg i sekretariatet til Oslo bystyre. Jeg hadde et sterk ønske om å jobbe i forlag, så da denne jobben i KF «dukket» opp passet den godt sammen med min erfaring fra kommunen.

I samarbeid med dyktige forfattere utvikler vi faglitteratur innenfor fagområdene Oppvekst og utdanning, Organisasjon og ledelse og Helse og sosial. Våre fagbøker er tilpasset kommunene, og historiene og eksemplene som benyttes i bøkene er hentet herfra. Vi o

pplever at det gir et verdifullt bidrag til leseren.

Fortell litt om prosjektene du har jobbet med i det siste.

Ved hvert kommunevalg samarbeider vi med KS om utviklingen av folkevalgtprogrammet. Folkevalgtprogrammet 2019-2023 (Tillit) kan kjøpes hos oss, eller det kan lastes ned fra KS’ nettside. KS er for øvrig en svært viktig samarbeidspartner på flere av våre utgivelser, spesielt innenfor personal og ledelse

Nylig ferdigstilte vi en bok om psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen. Boken er et resultat av tre års forskningssamarbeid med barnehager. Line Melvold er redaktør på boka som har fått tittelen Barn er budbringere – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager. I tillegg er det utviklet en digital håndbok som er et hjelpemiddel for barnehagene til å jobbe systematisk med sentrale områder. Denne boken tror jeg vil bli en bestselger.

Så har jeg lyst å nevne Kommuneloven med kommentarer. Kommuneloven er «grunnloven» for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I denne kommentarutgaven er loven utførlig kommentert, og her har vi med oss noen av de fremste på kommuneloven i Norge - Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt.

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Det jeg liker aller best er variasjon i arbeidsoppgavene. Jeg jobber med produktutvikling, markedsføring og distribusjon. Å jobbe med faglitteratur betyr også utstrakt samarbeid med eksterne fagpersoner som designere, fagkonsulenter, språkvaskere og illustratører. Dette er både inspirerende og lærerikt. En annen del av jobben som jeg er veldig glad i, er å treffe kundene våre. Det er svært viktig for oss å få innspill fra kundene slik at vi kan utgi litteratur som er relevant og nyttig for dem. Så må jeg få si at det er fantastisk å jobbe i et team hvor alle har lang erfaring og høy kompetanse på alle sider av forlagsvirksomheten.

Hva tenker du KF og du kan bidra med til kommunenes digitaliseringsprosess?

De fleste digitale produkter må ha et innhold, og endel av det vi lager av faglitteratur benyttes inn i de digitale produktene. Dette gir god synergi mellom det digitale og det papirbaserte. Vi kvalitetssikrer det faglige innholdet og sørger for at det er pedagogisk tilrettelagt avslutter Lise Gry. 

Klikk her for å gå til nettbutikken