Marit og Mattia er praksisstudenter i KF.

Mattia Damaggio og Marit Hovland studerer Master i kommunikasjon, design og læring på UiO og er i sin tredje av totalt fem uker i praksisarbeid hos oss.

Mattia Damaggio og Marit Hovland studerer Master i kommunikasjon, design og læring på UiO og er i sin tredje av totalt fem uker i praksisarbeid hos oss. Når de får spørsmålet om hva de skal bruke sin master til, snakker de seg begge fort varme. Vi blir raskt enige om at dette er en utdannelse som er i «tiden» og som kan brukes til mye.

Det er en faglig og veldig praksisnær utdannelse med pedagogikk, psykologi, IKT og læring sier Mattia. Det vil si at vi bruker teknologien til å forbedre læringen. Livsmestring er et av temaene i fagfornyelsen, og siden jeg har studert noe psykologi er dette interessant å sette sammen med teknologien.

E-læring vil ha større fokus i fremtiden og det å være med på å designe dette er også interessant, tilføyer Marit.

I KF er Hanne Karlsen og Stig Andre Dignæs Rundhaug deres veiledere. Dette er begge veldig fornøyde med og føler de har blitt sett og fått god oppfølging hele veien.

Alle vi prater med tar seg god tid og forklarer på en god måte. Og ikke minst har vi frihet til å komme med forslag, legger Marit til.

Veien videre for Marit er at hun skal levere sin master i juni. Mattia er på sitt første år. Begge ser for seg et yrke innenfor skole og pedagogikk, og det er viktig for dem å jobbe med et samfunnsnyttig perspektiv.

Vi ønsker Marit og Mattia lykke til videre!