KF Kommunal forvaltning er en unik, digital tjeneste for deg som jobber i kommunen.

Temaer som dekkes er blant annet kommunal organisering, saksbehandling, habilitet, arkiv, kommunesammenslåing, GDPR og personvern.

Ny kommunelov trer snart i kraft og det kan være krevende å holde oversikt over hvilke nye krav kommunen må følge. Dette skjer nærmest samtidig som en del kommuner slår seg sammen. I tillegg er ny forvaltningslov og ny arkivlov på trappene.

Det er gledelig at lovtekster nå er utformet slik at de er enklere å forstå for de som skal bruke loven. Ansatte i kommunene kan for første gang glede seg over at den nye loven er tilpasset en ny digital hverdag, og med et språk som er tilpasset vår tid.

Det kan være ressurskrevende å holde oversikt over alle endringer og nye lover, og være trygg på at korrekt regelverk benyttes.

KF Infoserie er en juridisk ressurs for alle ansatte i kommunen, også de som ikke har juridisk bakgrunn. Alt av innhold er tilpasset kommuner og fylkeskommuner. Regelverket er utfylt med tolkninger, veiledere og egne temasider som løfter frem de vanligste spørsmålene.

KF Kommunal forvaltning er en del av KF Infoserie. KF Kommunal forvaltning er en unik, digital informasjonstjeneste som inneholder alle sentrale lover og forskrifter som en kommune trenger å kjenne til for å utøve sin rolle som offentlig forvalter, deriblant den nye kommuneloven. Sammen med lovverket finner du andre aktuelle rettskilder og veiledere, samt de nye kommentarene til kommuneloven.

Innholdet er tilpasset mobil, nettbrett og PC slik at du enkelt kan bruke KF Infoserie der du er, når du trenger det. Våre fageksperter oppdaterer innholdet fortløpende i henhold til endringer i lover og forskrifter. Ønsker du å sette opp et varsel for nye dokumenter som legges inn i KF Infoserie, eller melde deg på vårt redaksjonelle nyhetsbrev, gjør du dette enkelt inne i løsningen. Du kan også få varsel når et dokument revideres.

Slik er du trygg på at du alltid er oppdatert.  

Nye kommunelovkommentarer

Det er viktig at ansatte i kommunal og fylkeskommunal sektor kjenner den nye kommuneloven, og har de verktøyene som trengs for å forstå hvordan man skal ta den nye loven i bruk.

Forfatterne Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt har i år skrevet kommentarer til den nye kommuneloven, og disse er tilgjengelige i KF Kommunal Forvaltning fra høsten 2019. KF har lang tradisjon for å gi ut Kommuneloven med kommentarer. Overå og Bernt har begge solid erfaring innen kommunalretten.

Kommentarene vil også bli utgitt i bokform.

Her kan du lese mer om hvordan du kan anskaffe et abonnement på KF Kommunal forvaltning.

Ønsker dere mer informasjon om KF Kommunal forvaltning?

Ta kontakt