KF klatrer hele seks plasser på årets kåring over Norges mest innovative bedrifter

Vi er veldig stolte av å være på listen over de mest innovative virksomhetene i Norge.

Det er ikke så mange som kjenner vår historie, men det som kanskje er mest interessant, er at vi historisk sett har omstilt oss fra et papirbasert forlagshus og gjennomført en digital transformasjon av forretningsmodellen vår.

Det sies at fremtidens olje er mengden data man sitter på, men som få vet å benytte seg av. Som leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til alle landets kommuner har KF tilgang til store mengder data.

KF er i gang med et samarbeid med Miles hvor vi ser på tjenestekvaliteten i kommunene. Disse dataene sammenstilles med en rekke andre parameter for å forbedre fremtidens tjenester. Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinbasert Læring (ML) har vi sett nærmere på faktorer som påvirker opplevd kvalitet, og identifisert interessante områder for videre studier.

Vi begynner nå å finne resultater, som vil være meget interessant for flere enn KF og Miles.

«Vi tror denne datadrevne fremgangsmåten identifiserer de mest relevante områdene for å forstå kvalitet og drive videre forskning i for eksempel barnehagesektoren. Vi oppfordrer også andre til å bruke maskinlæring for å identifisere mønstre i data som åpner opp nye muligheter for innsikt til å ta bedre valg.» sier Per Olav Nyborg, KFs Utviklingssjef.

Resultatene vil kunne føre til store besparelser i offentlig sektor, da man kan basere valgene på riktig datagrunnlag og ikke bare hva man tror er riktig.

KFs brukere finnes overalt. Vi har en rekkevidde med våre applikasjoner som er større enn folk vet - og veldig mange av Norges innbyggere har eller har hatt befatning med våre løsninger.

Når juryen vurderer selskapet så handler det om å «show, dont tell». Det har vi hatt en lang tradisjon for å gjøre og det håper vi at vi kan fortsette med.

Juryen besto av:

Professor i innovasjon Ragnhild Nilsen

Computerworld sin redaktør Henning Meese

Professor i innovasjon på NHH Tor W. Andreassen,

Seriegrunder Andre Eidskrem

Professor Leif Edvinsson, Sverige

Redaktør Innomag Truls Berg

Du kan lese hele intervjuet med Per Olav Nyborg, i Computer World her:

http://www.cw.no/artikkel/jakten-pa-innsikt-styrer-innovasjonsarbeidet-kf

 

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål relatert til artikkelen så ta gjerne kontakt

Til kontaktsiden