KF deltar på Kommunalpolitisk toppmøte

Hver vår inviterer KS til kommunalpolitisk toppmøte. Det store høydepunktet for oss som er glad i kommunene og fylkeskommunene. 

Hit kommer rådmenn, kommunaldirektører, ordførere, varaordførere, kommunalsjefer for å diskutere kommune–Norge og hva som skal skje fremover. 

 

En kommune er en utrolig kompleks organisasjon og du kan være ganske sikker på at ingen ville finne på å starte med en slik forretningsmodell med så mange ulike oppgaver. 

 

Dette gjør samtidig kommunen til en av de mest interessante arbeidsplassene for alle som er interessert i hvordan samfunnet er bygget opp.

 

Tema under årets KPT er «Alle bekker små». Målet er å skape en bærekraftig utvikling i kommunal sektor. Det handler om å møte våre behov i dag uten å skade mulighetene for framtidige generasjoner. Stadig flere kommuner og fylkeskommuner tar i bruk FNs bærekraftmål.

 

KPT 2020 finner sted 10.-12. februar på «The Hub» i Oslo og KF er til stede alle dagene. Ta gjerne kontakt med oss på forhånd eller møt oss på stand. Vi hjelper dere gjerne med kommunens digitaliseringsarbeid. 

 

https://www.kf.no/

https://www.ks.no/ks-toppmoter/kommunalpolitisk-toppmote-20202/kommunalpolitisk-toppmote-2020/

Ta kontakt med oss

Ta kontakt