KF Delegeringsreglement gjør det enklere å plassere myndighet.

Å ha et oppdatert delegeringsreglement er nødvendig for å få forvaltningen til å fungere. Det er dessuten lovpålagt.

I løpet av 2020 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha vedtatt et oppdatert delegeringsreglement for valgperioden.

I et digitalt brukerforum i slutten av mai, der nærmere 60 kommuner deltok, kunne Holmestrand og Øvre Eiker kommune fortelle om hvordan de implementerer KF Delegeringsreglement.

Begge kommunene var tydelige på at et delegeringsreglement er et levende dokument. Eierskapet bør ligge både politisk og administrativt, men det er viktig å skille mellom endringer som må behandles politisk og endringer som fastsettes av kommunedirektøren.

I dag er det 210 kommuner som har anskaffet KF Delegeringsreglement. Vi har bak oss et år med ny kommunelov, valg og kommunesammenslåinger. Dette er faktorer som har gjort KF Delegeringsreglement til et etterspurt styringsverktøy. I tillegg er det nylig blitt gjort en del funksjonelle forbedringer i løsningen, så det var mye å snakke om på brukerkonferansen.

Et gjentakende spørsmål fra våre kunder på KF Delegeringsreglement, er: Hvordan gjør andre kommuner det? Spørsmålet handler om flere ting: arbeidsprosessen, samspillet mellom det politiske og administrative, i tillegg til praktiske spørsmål om publisering av et delegeringsreglement som er vedtatt av kommunestyret.

Den nylig avholdte brukerkonferansen ga kommunene muligheten til å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Med nesten 60 påmeldte var det om å gjøre å få kommuner med relativ lik størrelse og relativ lik erfaring til å snakke sammen. I år har vi mange nye kunder, og de ble plassert i en egen gruppe og fikk en innføring i verktøyet. Alt foregikk digitalt, og vi kan fortelle at det gikk over all forventning.

Budskapet fra KF på brukerforumet var at innspill fra brukerne er helt avgjørende for å utvikle løsningen i riktig retning. KF presenterte de nye funksjonene, som alle var et resultat av systematisk innhenting av erfaringer og kundeinnspill.

Les mer her om KF Delegeringsreglementet her

Ønsker du å få presentasjon av KF delegeringsreglement?

Ta gjerne kontakt

Kontaktperson