Kan man flytte deler av HR-arbeidet over til en chatbot?

Situasjonen vi har stått i det siste halve året har gjort at digitale verktøy raskt har blitt en del av hverdagen vår. Mye av kommunikasjonen med innbyggere og medarbeidere er nå flyttet fra fysiske møter og over til digitale flater. Det måtte en krise til, og det ser ikke ut til at krisen er over med det første.

KS la våren 2017 frem Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017– 2020, med visjonen: «Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn».

 

KF lanserte HR-Chatbot for en tid tilbake. Dette er en chatbot med ferdig innhold og skreddersydd for kommuner og fylkeskommuner, klar til bruk. Chatboten kan svare på bokmål og nynorsk.

Personalavdelingen får mange telefoner og står ofte i vanskelige og tidkrevende prosesser – hvorfor ikke flytte de ofte stilte spørsmålene over til en chatbot?

KFs HR-Chatbot gjør personal-, HR- og HMS-innholdet tilgjengelig på en lettfattelig, presis og rask måte til alle ansatte, Den svarer raskt på spørsmål om blant annet personal og lønn, og holder hele organisasjonen oppdatert til enhver tid. Hvor mange omsorgsdager (egenmeldingsdager ved sykt barn) har jeg, hvor mange dager kan jeg bruke egenmelding, når trenger jeg legeerklæring? Dette er stadig aktuelle spørsmål HR-Chatbot gir svar på.

På spørsmålet om man trygt kan flytte deler av HR-arbeidet over i en chatbot, så mener vi at svaret er klart og tydelig «ja». Det krever en erkjennelse av at digitalisering både er en nødvendighet og representerer en betydelig mulighet for kommunene, men også en endring.

 

Trude Fjærli Giskås, HR-sjef i Nordland fylkeskommune, sier:

«For at folk skal bruke det, må man fjerne andre supportsystemer. Dette er et kvantesprang og en stor intern prosess, men det hjelper ikke å bare legge systemer oppå hverandre. Man må våge å fjerne noe også.»

Webinar. 

Vil du vite mer om KFs HR-Chatbot?

KF inviterer til et webinar der vi presenterer alle mulighetene chatboten gir.

Webinaret vil holdes av teknisk redaktør Stig Andre Dignæs Rundhaug og 

juridisk redaktør Janne Bjørken Hol 10. september kl. 9.00 (varighet ca. 30 min).

Meld deg på her.

Du kan lese mer om KF HR-Chatbor her: 

Ønsker du mer infomasjon om HR-Chatbot?

Ta kontakt