Kommunene vet for lite om kvaliteten på tjenestene.

Forbrukerrådet er bekymret for kunnskapen kommunen har til kvaliteten i barnehager, SFO, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Fire av ti kommuner gjennomfører ikke systematiske undersøkelser av hvordan eldre har det på sykehjem og bare tre av ti kommuner har brukerundersøkelser på nettsidene sine.

Forbrukerrådet er bekymret for kunnskapen kommunen har til kvaliteten i barnehager, SFO, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Forbrukerrådet peker på at brukerundersøkelser også kan være med på å styrke demokratiet ved at folk får si ifra ved flere anledninger enn i stemmeurnen hvert fjerde år. Videre ser de det som et helt nødvendig verktøy for at kommunene skal kunne levere kvalitet på tjenestene som er så viktige i folks liv.

Innbyggerne er helt prisgitt kommunene og kvaliteten i tjenestene de yter. Forbrukerrådet mener derfor at helseministeren må kreve at kommunene utfører jevnlige brukerundersøkelser.

For å gjøre det enklere for kommunene å gjennomføre brukerundersøkelser har KF i samarbeid med effektiviseringsnettverkene til KS utviklet verktøyet bedrekommune.no for måling av kvalitet i kommunale tjenester. Med bedrekommune.no kan kommunene velge blant 30 standardiserte undersøkelser med tilhørende fagveiledninger. Løsningen inneholder undersøkelser innenfor mange av de tjenestene kommunen har plikt til å tilby sine innbyggere for eksempel barnehage, helsestasjon og hjemmetjeneste.

Med bedrekommune.no får kommunen kvalitetssikrede metoder utarbeidet i samarbeid med KS.

  • Standardiserte spørsmål som passer alle kommuner
  • Tilleggsspørsmål etter lokale behov
  • Sammenligning av kvalitet i egne tjenester med samme tjeneste i andre kommuner
  • Resultatene kan gjøres offentlig tilgjengelige
  • Styringsinformasjon til alle nivåer i kommunen
  • Skreddersydde undersøkelser og rapporter som ikke dekkes av standardutvalget

bedrekommune.no har eksistert siden 2004 og 290 kommuner benytter denne unike og sentrale basen for styringsinformasjon om opplevd kvalitet. Dette gjør det verdifullt å sammenlikne egne resultater med resultatene fra andre kommuner.

https://www.kf.no/datainnsamling/bedrekommune/

https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/173-kommuner-dropper-a-undersoke-hvordan-de-eldre-har-det/

https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/kommunane-veit-for-lite-om-kvaliteten-pa-eigne-tenester

Ønsker dere å vite mer om bedrekommune.no?

Ta kontakt