Hvordan er kvalitetsstyringen i din kommune?

"Ut i fra den erfaringen vi sitter med har vi ikke problem med å anbefale KF Kvalitetsstyring til andre kommuner" Hilde-Kristin Haugland, Personalkonsulent i Nord-Odal kommune.

Alle kommuner er unike, men har likevel stort sett de samme utfordringene og skal løse de samme oppgavene. KF har lang erfaring med kommunal sektor, og sammen med kommunene har vi utviklet verktøy som forenkler hverdagen for både ansatte og innbyggere.

Helhetlig løsning for internkontroll

KF Kvalitetsstyring er et skybasert kvalitet- og internkontrollsystem som gir kommunene unike muligheter til å øke kvalitet og kontrollen på sine egne rutiner, som igjen gjør tjenestene bedre for innbyggerne.

Det unike med KF Kvalitetsstyring er at det leveres med ferdig innhold i form av alltid oppdatert lovverk og forskrifter, sentrale veiledere, rutineforslag, maler og mye mer. Løsningen er lett tilgjengelig og inneholder også sjekklister knyttet til en rekke tilsyn. Kommunen har også mulighet for å kunne dele god informasjon på tvers av kommunesektoren, noe som gir økte gevinster i form av bedre utnyttelse av hverandres kompetanse.

Per i dag har mange fornøyde kommuner tatt verktøyet i bruk, og flere og flere oppdager hvor effektivt dette verktøyet er.

Som personalkonsulent Hilde-Kristin Haugland i Nord-Odal kommune sier:

"Vår rådmann har fokus på at vi som kommune bør bruke systemer som er utviklet for kommuner. Derfor var det et bevisst valg fra vår side at vi valgte KF Kvalitetsstyring.

Samarbeidet mellom KF og oss har siden oppstart vært uklanderlig. Supportsiden er funksjonell og oversiktlig, og jeg opplever at ingen spørsmål er for små og ingen er for store. I tillegg har vi en god dialog med vår kontaktperson som stiller opp ved behov.

Avviksmodulen – også som app - var den modulen vi startet opp med, og er nok den modulen vi er mest fornøyde med. Statistikkene/rapportene herfra er veldig oversiktlige, og enkle å presentere ved for eksempel tilsyn.  Ut i fra den erfaringen vi sitter med har vi ikke problem med å anbefale KF Kvalitetsstyring til andre kommuner"

Ønsker du å vite mer om våre verktøy?

Har du spørsmål om produkt, prising, demo eller andre henvendelser?

Ta kontakt