Besvar innbyggernes korona-spørsmål med gratis chatbot

Vår samarbeidspartner Kindly ønsker i denne krevende situasjonen å bidra med en kostnadsfri korona-chatbot til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Kindly.ai utvikler våre chatboter og tilbyr nå en gratis chatbot i den nasjonale dugnaden mot Koronaviruset.

Sikker informasjon

Informasjonen i chatboten hentes fra nettsidene til offisielle kilder som helsenorge.no, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, NAV og Regjeringen. Dette gir innbyggerne trygge og gode svar på Korona-spørsmål og lar kommunen i enda større grad benytte sine ressurser direkte i tjenesteytingen.

Enkel å ta i bruk

Chatboten svarer på de aller fleste spørsmål om Koronaviruset og integreres enkelt i kommunens egne nettsider. På denne måten avlastes førstelinjen med Korona-spørsmål og trafikk til nettsider og telefon reduseres.

Løsningen kan leveres til alle offentlige virksomheter i Norge i en tre-måneders periode og avtalen fornyes ikke automatisk etter gratisperioden. Kommuner som har anskaffet komplett innbygger-chatbot fra KF får Korona-chatboten permanent integrert i sin eksisterende chatbot uten ekstra kostnad.

Nøl ikke med å ta kontakt med oss for å ta den i bruk på egne nettsider.

Kontakt oss for å komme i gang

Ta kontakt