Bli med på fagseminar!

Fagfornyelse og digitalisering –  hånd i hånd?

Høsten 2020 trer de reviderte læreplanene i kraft.  Samtidig snakkes det mer og mer om digitale verktøy som skal forbedre undervisningen.

Ny teknologi betyr nødvendigvis ikke å putte «strøm» på eksisterende bøker, men en mulighet for endring og å tenke nytt.

Denne ettermiddagen vil du få mulighet til å diskutere og å lære av andre hvordan de tenker og ser for seg fagfornyelsen med et digitalt blikk.

Vi får besøk av Lørenskog kommune ved Morten Tobiasen, rådgiver ved barnehage- og skolekontoret med ansvar for IKT og Camilla Sandstrøm Mathiassen, skolesjef.

De skal fortelle om sitt prosjekt:

«Fremtidens barnehage og skole» - helhet og sammenheng i arbeid med fagfornyelse, digitalisering og skoleutvikling i Lørenskog kommune.

I tillegg vil KF denne våren lansere tre banebrytende verktøy som

  • trener de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning
  • tilpasser opplæringen til den enkelte elev
  • fremmer god vurderingspraksis
  • fanger data

Skrible presenteres av Marte Syvertsen Fjeld, eMatte presenteres av Hanne Karlsen og Skolerommet presenteres av Torgeir Nergaard Berg.

Økonomi, kunnskap, tilpasset opplæring og frafall, er noen av de fordelene disse tre verktøyene vil beskrive. 

 

Velkommen til fagseminar den 10. februar i Kommunenes Hus,

Haakon VII gate 9, Oslo kl. 17.00-19.00

 

På fagseminaret møter du andre rådmenn, skoleledere og skoleeiere. 

Gratis fagseminar, tid for mingling, lett mat og drikke.

Ønsker du å melde deg på fagseminaret?

Ta kontakt