Få hjelp til tolkningen av den nye kommuneloven!

I disse dager er det konstituerende møter til kommunestyrer og fylkesting. Samtidig trer deler av den nye Kommuneloven 2018, i kraft.

Dette innebærer noen endringer og kan by på tolkningsspørsmål. For eksempel pågår det en diskusjon om det fortsatt er mulig å velge ordfører og varaordfører skriftlig etter den nye loven.

«Det er endringer i den nye loven som har betydning for gjennomføringen av kommunestyrets arbeid. Selv om den nye loven er skrevet i klarspråk, er det fortsatt rom for tolkning. Det er interessant å følge med på utviklingen i det loven settes ut i livet», sier Janne Bjørken Hol, juridisk redaktør i KF.

I KF Kommunal forvaltning, under KF Infoserie, finner dere i tillegg til tolkninger fra departementet og KS, kommentarer til den nye kommuneloven skrevet av Jan Fridthjof Bernt og Oddvar Overå.  

I tillegg holder vi dere oppdatert gjennom nyhetsoppdateringer.

Ønsker du mer informasjon?

Til kontaktsiden